• Ny regional utvecklingsstrategi (RUS) antagen

    Regionen har av staten fått ansvar att utarbeta och fastställa en regional utvecklingsstrategi och samordna insatser för dess genomförande. Med mål och långsiktiga prioriteringar ska man sektorsövergripande verka för en större samverkan mellan regionen och dess olika aktörer.1

    Minst en gång mellan varje val ska den regionala utvecklingsstrategin uppdateras och nu, 2020, var det åter dags. Nu i onsdags den 26 mars 2020 antog därför regionfullmäktige den nya regionala utvecklingsstrategi. Kristdemokraterna sa ja till strategin som föregåtts av över 250 möten och workshops. Totalt lämnades det också in 50 skriftliga synpunkter på remissen däribland ett remissvar från Kristdemokraterna.

    1 Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete §§ 8-14


    Regional utveckling · Samverkan | Regional utvecklingsstrategi


    Bilden överst av ar130405 från Pixabay (Pixabay License).