• Svar på fråga om utbildning av AT-läkare

  Svar: Ja! Planeringen för 2017-2018 är att det ska anställas 60 AT-läkare per år i Landstinget Västernorrland. Som jämförelse finns det faktiska utfallet 2015, som var 57 anställningar som AT-läkare.

  Läkarutbildningen har varit, är och kommer vara en viktig rekryteringsbas för att vi ska kunna klara kompetensförsörjningen av specialister i vårt län.

  Förra året yttrade landstinget sig över ett statligt betänkande ”För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning”. I betänkandet föreslås att ordningen med AT efter avlagd läkarexamen ska upphöra. Landstinget Västernorrland menade i yttrandet att det behövs både mera dialog, mera analys samt konsekvensbeskrivningar inför ett beslut om en förändrad läkarutbildning.

  Härnösand den 29 juni 2016

  Ewa Back (S)
  Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden


  Utbildning | svar på fråga · Mona Hammarstedt · AT-läkare · utbildning