• Patientsäkerheten måste gå före regelboken för vårdvalet

  Åter igen har vi ett fall där patientsäkerheten och arbetsmiljön är hotad. Hälsocentralen Gilleberget gör förvisso bra och är en attraktiv arbetsplats, men också en hälsocentral som ser stora problem att möta upp det vårdbehov som finns samtidigt som antalet listade patienter ökar. Hälsocentralen har därför begärt att få ett kortare listningsstopp.

  Trots det akuta läget som skapar risker för patientsäkerheten och en ohållbar arbetsmiljö så har behandlingen av ansökan dröjt. Det har tagit över två månader att komma till beslut och det datum man önskar få listningsstopp från har redan passerats. Det är allvarligt att så här viktiga, akuta frågor hanteras så dåligt.
  Patientsäkerheten måste gå före vad som står i regelboken för LOV:en. Vi måste kunna upprätthålla en fungerande hälso- och sjukvård.

  Om behovet finns bör det under kortare tid vara möjligt med ett listningsstopp utifrån primärvårdens resursbrist, patientsäkerhet och ohållbar arbetsmiljö. Hälsocentralen Gilleberget borde utifrån detta beviljas listningsstopp de tre månader man ansökt om.

  Mona Hammarstedt
  Kristdemokraterna


  Primärvård · Vårdval | Hälsocentralen Gilleberget · listningsstopp · Mona Hammarstedt · patientsäkerhet


  Bilden överst av Parentingupstream från Pixabay (Pixabay License).