• 70 öre behövs för ekonomi i balans!

  Till 2018 ska landstinget enligt lag balansera upp förra och innevarande års prognostiserade underskott med motsvarande överskott. Missar man detta kommer man tvingas till drastiska nedskärningar och risken att staten tar över och tvångsförvaltar verksamheten.

  Kristdemokraterna har kommit fram till att 70 öre i höjning av landstingsskatten och en justering av patientavgifter till nivåer som motsvarar våra grannlän måste till för att få ordning på ekonomin 2016.

  – Vi har insett att insatsplanen inte kommer ge de kostnadsbesparingar som påstås!

  Det säger Mona Hammarstedt, gruppledare för Kristdemokraterna i Landstinget Västernorrland.

  Kristdemokraterna säger nej till att skära ner på kulturen och folkhögskolorna. Det här berikar människor och skapar attraktionskraft till vår region. Med nedskärningar skulle omfattande stöd från förloras och många arbetstillfällen försvinna.

  Vi blundar inte för att det måste till förändringar i landstingets verksamheter. Kostnadsutvecklingen är fortfarande alltför hög.

  Ledningen och styrningen av landstinget måste bli avsevärt bättre. Vi är bekymrade över nuvarande situation där landstinget står utan såväl landstingsdirektör som en fungerande politisk ledning.

  Snarast måste det finnas en tidsatt plan för hur den omstartade Insatsplanen ska tas. När ska kommunikation och dialog med personal komma igång? När ska risk- och konsvensanalyser presenteras? Och så vill vi se en större bredd på insatsplanen. Vi kan inte acceptera nedskärningar på kvinnosjukvården i Sollefteå och Örnsköldsvik.

  Härnösand 28 oktober 2015


  Ekonomi/skatter · Kultur · Utbildning | dialog · ekonomi · insatsplanen · Mona Hammarstedt · omstart · patientavgifter · pressmeddelande · skattehöjning


  Bilden överst av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).