• Första regionfullmäktige med nya gruppen

    24-25 oktober ägde första regionfullmäktigemötet med vår nya regiongrupp rum.

    På mötet behandlades bland annat delårsrapporten för januari till augusti 2018. Prognosen visar att regionen nu kommer göra ett underskott istället för ett överskott. Vi ser det vi såg och påtalade redan i samband med budgeten 2016, att majoriteten inte klarar av att leva upp till kommunallagens krav att återställa ett visst års underskott inom de tre kommande åren. Vi anser inte att framtidens skattebetalare ska vara tvungna att betala det vi nu gör av med.

    Vår motion om sängtvätt på länets sjukhus bifölls av fullmäktige. Nu blir det utredning av vad en sängtvätt kan ge för effekter och vilka kostnader som är förenade med att införa en central sängtvätt på vart och ett av länets tre sjukhus samt. I uppdraget som fullmäktige beslutade om ingår även att titta på möjligheterna att införa en maskinell rengöring av sängar på Sundsvalls sjukhus.

    Under mötet passade vi även på att lämna in två nya motioner: en om att utöka vårdvalet för en stärkt primärvård och en där vi lyfter fram ett förslag att regionen ska inrätta en virtuell ungdomsmottagning för att göra det lättare för ungdomar att få råd i frågor som handlar om kroppen, sex och preventivmedel och kunna samtala med någon om man mår dåligt.


    Kristdemokraterna · delårsrapport | motion · sängtvätt · ungdomsmottagning · vårdval