• Sjukvården i fokus när KD samlas till riksting

  När vi kristdemokrater nu räknar ner dagarna till vårt 53:e ordinarie riksting i Norrköping är det sjukvården som kommer stå i fokus. Vi är partiet som ser människorna bakom de dystra siffrorna i vårdköerna. Därför ser vi det som vårt uppdrag att ta steg mot ett statligt ansvar för sjukvården för att säkra en tillgänglig och jämlik vård.

  Vi är det enda parti som har mod och handlingskraft att avskaffa en 160 år gammal organisationsmodell som har gjort sitt. Vi kallar det för århundradets sjukvårdsreform, där tjugoen parallella vårdorganisationer ska bli en.

  Vi är de enda som har en plan och reformerna för att förändra svensk sjukvård. Vi sätter patienten och inte systemet i fokus.

  På rikstinget kommer en omfattande proposition om sjukvården att hanteras. Kristdemokraterna anser att staten ska överta ansvaret för den hälso- och sjukvård som regionerna har ansvar för. Partistyrelsens proposition beskriver hur reformen kan bli verklighet.

  Vi har även det svenska folket med oss. Enligt en ny undersökning från SOM-institutet vill en tydlig majoritet av befolkningen att staten ska ta över sjukvården. En röst på Kristdemokraterna innebär därför att få den politiken förverkligad.

  Sedan tidigare föreslår vi en nationell vårdförmedling för att patienter ska ges rätt att söka vård där ledig kapacitet finns. En vårdplatsgaranti ska motverka överbeläggningar, så att patientsäkerheten inte äventyras och så att arbetsmiljön för vårdpersonalen förbättras. Vi föreslår även en utbyggnad av primärvården för att fler ska få rätt hjälp.

  Regeringen försöker gömma de långa vårdköerna genom att kalla de “Coronaköer”. Det är uppenbart att problemen fanns innan pandemin och nu om någonsin behöver vi avlasta och rusta sjukvården på nytt. För vårdpersonalen och för alla patienter som väntat olagligt länge på att få vård.

  Vår vilja att upprätta en värdig sjukvård förenar oss kristdemokrater och det är även vårt löfte till väljarna nästa år. Kristdemokraterna är Sveriges sjukvårdsparti.

  För dig som bryr dig om en tillgänglig och jämlik vård och som vill lägga ned regionerna. Rösta på Kristdemokraterna.

  Ebba Busch, partiledare (KD),
  Ulf-Åke Oldenborg, partidistriktsordförande (KD)
  Henrik Sendelbach, vice gruppledare Region Västernorrland (KD)
  Lars Eidenvall, Örnsköldsvik (KD)
  Liza-Maria Norlin, Sundsvall (KD)
  Ingemar Wiklander, Härnösand (KD)
  Gunlög Jacobsson, Sollefteå  (KD)


  Bilden överst: Engagerade kristdemokrater på samband med höststämman på Ålsta folkhögskola den 30 oktober 2021.


  Primärvård · Specialistvård · Val | ansvar · Ebba Busch · Gunlög Jacobsson · Henrik Sendelbach · Ingemar Wiklander · jämlik vård · Lars Eidenvall · Liza-Maria Norlin · riksting · tillgänglighet · Ulf-Åke Oldenborg · val 2022 · århundradets sjukvårdsreform