• Bra att tänka en gång till i regionfrågan

  Nu har Kammarkollegiet också tänkt till i frågan om att dela in Sverige i regioner. För oss i Norrland innebär deras svar, glädjande nog, att de råder regeringen att tänka till en gång till och utreda frågan vidare. Vi är många som anser att det vore tokigt att göra en region av sträckan från Njurunda till Treriksröset. Det skulle innebära att över halva Sveriges yta blir en region. Vi har absolut ingenting emot människorna i Norrbotten och Västerbotten, men, avstånden är för stora för att, de så viktiga, personliga mötena mellan beslutsfattare skall kunna få demokratin och beslut nära berörda människor att fungera. Ett viktigt kriterium för regionbildningen är just samhörigheten.

  Vi som arbetar för Mittregionen har också haft tillväxt som ledstjärna för tanken med regioner, medan debatten ofta har fastnat
  i befolkningsunderlaget. Möjligen kan sjukvården vara en anledning till att det behövs ett stort befolkningsunderlag. Vi menar dock att det är fullt möjligt, och dessutom nödvändigt, att sjukvården samarbetar över regiongränserna.

  Även ett Stornorrland är för litet för att kunna hålla sig med spetskompetens inom alla sjukvårdsområden. I debatten har det ibland låtit som om varje ny region skall bli en isolerad ö. Det är naturligtvis i realiteten bara skrämselargument. Förnuftet ligger på ett helt annat plan. Speciellt då det gäller sjukvård. I Mittens rike finns stora möjligheter till utveckling och ett samlat tag kring tillväxten från kust till fjäll och vidare till nästa kust. Det känns helt riktigt att tänka Sveriges regionindelning i ett
  större perspektiv än bara det svenska. Vi är en del i internationaliseringen och beroende av vår omvärld. Vi måste därför skapa bästa förutsättningar för ett brett fungerande gränsöverskridande arbete. För oss är det viktigt att regionalt knyta ihop samarbetet med våra grannar i öster och väster och bilda en korridor från Atlantkusten och österut, via Östersund och Sundsvall. Vårt geografiska läge är utmärkt för att bilda ett centralskandinaviskt nav. Där kan man gärna tänka in flyg och kombinerade godstransporter. Vi vill värna om Mittuniversitetet och den positiva utvecklingstrend som de visar. Det är mycket viktigt för vårt område att vi stärker attraktionskraften för alla ålderskategorier och att kompetensnivån hålls uppe med ett väl fungerande universitet.

  Det är också troligt att politiken i främst Timrå och Härnösand inte speglar det som väljarna tycker. För oss känns det väldigt märkligt med en gräns längs Merlobäcken. Självklart skall även Timrå och Härnösand finnas med i en södra Norrlandsregion.

  Kanske kan vi i framtiden få se en södra Norrlandsregion mellan Dalälven och Skuleskogen och en norra Norrlandsregion norr om Skuleskogen. Då säger vi ja.

  Lars Holmgren, Ledamot i Mittstyrelsen för Kristdemokraterna
  Mona Hammarstedt, Ersättare i Mittstyrelsen för Kristdemokraterna

  Regional utveckling | Lars Holmgren · Mona Hammarstedt · regionindelning · Stornorrland