• Ny hållbarhetsplan antagen i regionen

  Globala målen för hållbar utveckling

  De 17 globala målen är en del av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Bilden är fri att använda för informativa, icke-kommersiella syften.

  I februari 2020 beslutade regionfullmäktige ersätta den gamla Miljö- och energiplanen i Region Västernorrland med Hållbarhetsplan 2020–2024. Kristdemokraterna röstade för att anta regionplanen.

  Hållbarhetsplanens ambition är att regionens verksamheter ska bidra till att uppnå de globala målen i Agenda 2030. I planen har de globala målen omformats till fyra övergripande mål för regionen:

  1. Vi ökar kunskapen om hållbarhet
  2. Vi arbetar för att varje människa ska må bra
  3. Vi använder jordens resurser klokt
  4. Vi begränsar klimatpåverkan

  Med planen och ett aktivt utåtriktat arbete kan Västernorrland etableras som en välutvecklad region för hållbar och klimatanpassad utveckling i samverkan med offentlig och privat sektor samt civilsamhället. Exempelvis kan regionen aktivt verka för goda hälsofrämjande miljöer i samhället.


  Bilden överst: Globala målen för hållbar utveckling. Loggan är fri att använda för informativa, icke-kommersiella syften.


  Miljö och energi · Samverkan | civilsamhälle · hållbarhet · Hållbarhetsplan