• Välkommet att fler tar ofrivillig ensamhet på allvar

  Bra att ni Liberaler nu också ser att ofrivillig ensamhet är ett samhällsproblem. Detta är en fråga vi kristdemokrater lyft fram i flera år. Exempelvis lämnade vi i somras in en motion till regionfullmäktige. Syftet med motionen är att få Region Västernorrland att ta fram en långsiktig strategi för arbetet mot ofrivillig ensamhet.

  Det är idag känt att ensamhet ger en bestående stress som leder till ökad risk för bland annat hjärtinfarkt och stroke. Beräkningar visar att ensamhet medförde extra vård- och omsorgskostnader i Sverige 2017 om drygt 12 miljarder kronor i form av fler vårdbesök och oplanerade inskrivningar vid slutenvård.

  Liberalerna sitter denna mandatperiod i i majoritetsstyret tillsammans med Socialdemokraterna och Moderaterna. Med er insändare så förstår vi att vår motion inom kort kommer upp till behandling och ser fram emot att den då inte bara får Kristdemokraternas bifall, utan också att den får Liberalernas och övriga majoritetspartiers bifall. Som ni skriver: Mänskligt och ekonomiskt har vi inte råd att vänta!

  Mona Hammarstedt (KD), gruppledare regionfullmäktige
  Henrik Sendelbach (KD), vice gruppledare regionfullmäktige

  Artikeln är en insändare som kommenterar till Liberalernas debattartikel/insändare i Allehanda 19/1 och i Sundsvalls Tidning 28/1 2020.  Vår insändare har publicerats i Sundsvalls Tidning 29/1 och i Allehanda 2/2 2020.


  Folhälsa | ensamhet · hjärtinfarkt · Henrik Sendelbach · Mona Hammarstedt · stroke


  Bilden överst av Rudy and Peter Skitterians från Pixabay från Pixabay (Pixabay License).