• KD mötte Vårdförbundet

  Den 23 september 2019 besökte Kristdemokraternas och Centerpartiets regiongrupp Vårdförbundet i Sundsvall. Ett viktigt möte där vi fick bland annat fick möjlighet att diskutera arbetsmiljö och arbetsvillkor för medarbetare i hälso- och sjukvården i regionen.

  Stafetter

  Först kom vi att diskutera hyrpersonal. Att hyrpersonal (stafetter) inte får vara bosatta i länet löser inte problemet med dessa. Regionen behöver enligt Vårdförbundets representanter i Sundsvall jobba med arbetsvillkoren, lyssna mer på personalen och förbättra löneutvecklingen. Ska man bli en attraktiv arbetsgivare behövs bra arbetsvillkor, arbetscheman och bra löner.

  Diskuterades också projektet Hållbar bemanning. Den 1 oktober ska man ha nått en halvering av antalet stafetter och redan den 31 januari 2020 ska man inte ha några alls. Det kan inte vara möjligt.

  Statliga medel

  Från fackligt håll säger man att man får vara delaktig, men att man inte gillar att det är oklart hur många som får gå specialistutbildning nästa år.

  Betald utbildning med avtal om att jobba kvar

  Våra tankar om att skapa betald utbildningen om man lovar att jobba kvar är inget som tilltalar facket: ”Slagkontrakt vill vi inte ha” säger man. Det har aldrig läkarna haft och då ska inte vi heller ha det.

  Arbetstidsmodellen

  Problem att man inte får rubba poängmodellen. Det får inte vara som idag att man utnyttjar så att man får sjuksköterskor/undersköterskor att jobb på helg eller storhelger.

  Kompetensväxling

  Idag driver regionen att man ska kompetensväxla så att det kan gå från att vara 70% sjuksköterskor mot 30% undersköterskor till 60% och 40%. Från fackets sida vill man framhålla att undersköterskorna har en annan kompetens. Det får inte bli så att man rekryterar eller kompetensväxlar för att huvudanledningen är brist på sjuksköterskor. Det finns statistik som visar på lägre vårdskador när man har rätt kompetens. Och sedan påtalas att ska undersköterskor få ett utökat ansvar ska det synas i lönekuvertet.

  När vi tar upp frågan om vårdnära service, dvs. att arbetsuppgifter som exempelvis förrådshantering och transporter av patienter och prover överförs till servicepersonal får vi en positiv signal: ”Matbrickor, sopor, tvätta sängar, det kan andra göra”.

  Medicinska sekreterare är också en grupp som saknas mycket av. Man behöver titta på varje verksamhet för att se till vilken typ av vårdnära service som behövs.

  Fasta scheman

  Många tycker om tvättstugescheman där personalen själv får välja. Vårdförbundet säger däremot att fasta scheman är att föredra då man ibland har tvättat schemat så många gånger att personalen till slut inte får som de vill. Chefen och verksamheten ska styra hur många som ska jobba under dygnet och man måste blanda erfarna med nyfärdiga.

  Länskliniker

  Vårdförbundet vill i behålla den organisation man har idag även om man ser att det finns förbättringsområden. Man tycker man ska jobba med den organisationsmodell man har idag och säger att man orkar inte ännu en förändring. Det är inte organisationen i sig som inte fungerat utan ledarskapet, något vi helt instämmer i.

  Brist på sjuksköterskor

  Vårdförbundet i Sundsvall menar att det inte är någon brist på sjuksköterskor utan att det är många som valt att byta yrke.


  Ledning/styrning · Personal · Utbildning | arbetsschema · arbetsmiljö · arbetsvillkor · bemanning · kompetensutveckling · länsklinik · löneutveckling · omorganisation · vårdnära service