• Nu måste nya E4 Sundsvall bli av

  Vi kristdemokrater i Västernorrland har under de två år Mats Odell (kd) varit kommunminister många gånger uppvaktat honom om behovet av att satsa på en ny sträckning av E4 förbi Sundsvall.

  Sundsvalls kommun har också haft flertalet möten med Odell och hans statssekreterare Dan Ericsson om detta projekt, förutom uppvaktningar av Anders Borg och infrastrukturminister Åsa Torstensson. Även länsstyrelsen, näringslivet och fackliga organisationer har påtalat hur viktig denna satsning är för regionens utveckling.

  Vi har tålmodigt fått veta att prioritet nummer ett har varit att få ner statsskulden till rimliga nivåer. Först därefter kan detta projekt bli aktuellt. Vi har förstått prioriteringen, även om vi tyckt att ni varit för försiktiga. Nu är vi där, som vi ser det. Statsskulden har minskats mer än tidigare beräkningar och vi hör rykten om att finansminister Anders Borg redan i 2009 års budget som presenteras den 22/9, eventuellt kan tänka sig att säga ja till en del viktiga infrastrukturinvesteringar.

  Får vi då ännu en gång hjälpa Odell att påminna ministrarna Borg och Torstensson om att detta E4-projekt är en av de mest lönsamma investeringarna som kan göras för regionen och för Sverige. Dessutom har Sundsvalls kommun och Sundsvallsregionen lovat att medfinansiera projektet. Broavgifter ska dessutom vara en av finansieringskällorna, men inte drabba privatbilisterna. Av miljöskäl är projektet viktigt för att få bättre luft i staden mellan bergen. Detta är en investering som ger extra fart på tillväxten i hela Sundsvallsregionen. En av E4:as värsta flaskhalsar i landet, byggs bort i och med detta projekt.

  Detta är alltså ett projekt som inte enbart ska finansieras med statliga medel, vilket borde tilltala ministrarna. Projektet är klart för att kunna startas redan 2010, om vi får ett ja i budgeten den 22/9. Det blir svårt att motivera ett nej denna gång? Eller hur?

  Lars Lindén (kd), Timrå
  Riksdagsledamot för Västernorrland


  Infrastruktur | E4 · Lars Lindén · Mats Odell · Lars Lindén · Sundsvall