• Krisplan för Region Västernorrland

  Region Västernorrland kan inte vänta – Vi behöver en krisplan som skapar ljus i mörkret Nu gäller det att ta sjukvården i Västernorrland ur dess djupa kris. I många avseenden är sjukvården här sämst i Sverige med längre köer, fler överbeläggningar och färre vårdplatser i förhållande till befolkningen än i något annat län.

  Det beror på att sjukvården i Region Västernorrland under två mandatperioder har styrts av politiker från Socialdemokraterna och Moderaterna med en övertro på centralisering och stordrift. Deras politik har skapat långa vårdköer, överbeläggningar, korridorvård, inställda operationer, långa transporter, skadade patienter och till och med dödsfall.

  Eftersom antalet patienter inte minskat utan ökat, har detta också lett till kraftigt ökade kostnader. Samtidigt har en allt värre överbelastning gjort att personal slitit ut sig och allt fler lämnat regionen. Situationen har då blivit ännu värre för den personal som är kvar. Resultatet är en farlig nedåtgående spiral och en djup kris med allt sämre patientsäkerhet.

  Situationen har blivit särskilt allvarlig på Sundsvalls sjukhus. Där har man mer överbeläggningar – fler patienter än riktiga vårdplatser – än något annat sjukhus i Sverige. ”Korridorvård” har blivit vardag.

  Grunden till de flesta av regionens problem är den brist på personal som orsakat en för många ohållbar arbetssituation och därför också personalflykt. Detta har i sin tur skapat både allt större rekryteringsbehov, allt värre rekryteringsproblem och allt högre kostnader för personalbristen – för övertider och för hyrpersonal.

  En nyckelfråga är då hur regionen att trots allt detta ska kunna rekrytera och behålla all den personal som behövs. Hur ska man kunna visa att man nu står för en annan politik än den som fått så många att lämna regionen?

  Det som behövs är något som visar en tydlig kursändring för en annan politik så att det uppmärksammas i hela Vårdsverige. Vi behöver också en ny organisationskultur i regionen. Den ska bygga på tillit, ansvar och delaktighet. Denna kulturförändring börjar med ett annat politiskt ledarskap som lyssnar och för dialog med personal inom regionens alla verksamheter.

  Sjukvårdspartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna är beredda att göra den kurs- och kulturförändringen.


  För att läsa hela vårt förslag till budget 2023, ladda ner pdf-dokumentetet: Krisplan för Region Västernorrland