• Inför covid-snabbtester för elever 12 år och uppåt

  Efter en fantastisk sommar och välbehövlig ledighet för både elever och lärare, så förbereder sig nu skolorna på att välkomna elever tillbaka. Men enligt folkhälsomyndighetens statistik ligger inte längre spridningen av coronaviruset på låga nivåer som vi önskat, och man ser tendenser till en fjärde våg. Från regeringen och Folkhälsomyndigheten sida har man gjort klart att distansundervisning endast ska ske vid smittspridning och inte förebyggande. Därför anser vi kristdemokrater att det är av yttersta vikt att säkra klassrummen.

  I Örnsköldsvik lämnade Kristdemokraterna in ett nämndinitiativ redan i april till bildningsförvaltningen. Förslaget var att uppdra till Konsult och service att göra en översyn av ventilationen i alla skolor i kommunen. Låt oss också likt Västerbotten underlätta skolstarten. Där har skolorna erbjudits egenprovtagnings-kit och intresset från skolorna har visat sig varit stort. Detta är en åtgärd som använts i Norge under våren.

  Arbetsmiljöverket ger klara besked att det är politikerna i bildningsnämnden som ska se till att arbetsmiljölagen följs i verksamheten. Det är därför vår uppgift att se till att klassrummen smittsäkras och att undervisningen kan genomföras på plats i skolan. Därför vill vi som förtroendevalda för Kristdemokraterna i bildningsnämnden göra vårt yttersta för att förebygga smittspridningen och föreslår följande åtgärder inför hösten:

  • Morgontester, snabbtester från 12 år och uppåt.
  • Vädring vid varje rast
  • Munskydd till lärare
  • Installation av HEPA-filter

  Vi kristdemokrater i Örnsköldsvik vill att Örnsköldsvik skall vara en föregångskommun som verkligen gjort allt för att våra elever och lärare ska kunna känna sig trygga i skolan.

  Maria Borgehammar, KD Örnsköldsvik


  Barn och unga · Utbildning | Covid-19 · Maria Borgehammar · skola