• Tanka bilen med allt från biogas, etanol till el

  När någon med stora men felaktiga ambitioner får chansen att utöva inflytande, vad händer då? I Miljöpartiets fall är pumplagen det pedagogiska exemplet på hur det kan gå till. Därför är det så viktigt för Karin Svensson Smith i ST 6/4 att försöka ursäkta varför pumplagen blivit ett fiasko. Miljöpartiet vill så gärna försigkomma teknisk utveckling och utnämna sig själv i egenskap av politiker till huvudrollsinnehavare för den goda framtiden. Men att som politiker kliva in på en hårt prövad bransch och kräva en olönsam investering på cirka 500 000 kronor får avgörande betydelse för hur näringen klarar sig. Trafikutskottets utredning pekar ut strukturrationaliseringen som huvudrollsinnehavare för mackdöden. Men pumplagens roll som droppen i den vältande bägaren avspeglar sig också i utredningen där man kan se nedläggningen accelerera i takt med att pumplagens krav skärptes i de olika stegen. Med en nedlagd mack får den som vill tanka, oavsett bränsleslag, köra vidare till nästa samhälle för att där se om någon mack finns kvar. Varken miljön eller någons plånbok sparas i den körturen.

  Vi kristdemokrater kritiserade pumplagen när den infördes 2005 för dess brist på teknikneutralitet. Då ville Miljöpartiet införa en lag som ensidigt skulle gynna etanolen som fossilfritt bränsleslag. Etanolen är fortsatt viktig i bränslefloran, men inte allenarådande med 1,1 procent av drivmedelsmarknaden. Nu, drygt fem år senare kallar Karin Svensson-Smith mig okunnig för att jag inte utnämner ett enskilt bränsleslag till bensinens ersättare. Smith vill utnämna ett bränsle hon själv bedömer som framtidens och sedan med ett schackdrag införa det för hela landet. För den som åtminstone doppar tårna i näringslivets verklighet ter sig den här sortens centralpolitiska Alexanderhugg lite 1984.

  Miljöpartiets resultatinriktade ambitioner förblir dystopisk science fiction när man vägrar bygga ett samhälle med plats även för de som inte har tillgång till räls. Att Karin Svensson-Smith talar sig varm för biogasens fördelar blir ihåligt när man i sitt partis alla budgetförslag inte vill lägga en krona på vägar. För säkerhetens skull, för miljöns skull och för alla som ser semesterpengar skjutas bort av stenskott eller pysa iväg med punkteringar är det viktigt att investera i vägnätet. Den miljard som satsas per år på enskilda vägar i regeringens plan för Sveriges infrastruktur 2010–2021, är mycket viktig för Västernorrland.

  Från de tolv år då Miljöpartiet hade ett reellt inflytande på besluten har vi ärvt eftersatt väg- och rälsunderhåll och orealiserade investeringar. Nu har vi en finansierad infrastruktur. På den ska framtidens kollektivtrafik och privatbilism ges förutsättningar att färdas koldioxidneutralt. Biogas, etanol, elektricitet, låt tusen blommor blomma. Låt det bästa bränsleslaget få genomslaget.

  Liza-Maria Norlin, riksdagsledamot (KD) Västernorrland

  Bilden överst: OKQ8 i Bydalen, Sundsvall 9 januari 20214. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).

  Infrastruktur · Miljö och energi | biobränsle · koldioxid · Liza-Maria Norlin · Miljöpartiet · rälsunderhåll · vägunderhåll