• Motion: Inrätta en nämnd för regional utveckling

  Idag har Region Västernorrland ett delat politiskt ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna. Ansvaret delas mellan Regionstyrelsen (regionala utvecklingsutskottet) och Nämnden för hållbar utveckling. Stödjande förvaltning till båda dessa är Regional utveckling. Det delade politiska ledarskapet skapar en otydlighet både intern i regionen men framför allt externt gällande ansvar och regionalt företrädarskap.

  För att tydliggöra det politiska ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna I Region Västernorrland och därtill effektivisera den politiska organisationen föreslår vi därför Regionfullmäktige besluta:

  att samla det politiska ansvaret för samtliga regionala utvecklingsfrågor hos Nämnden för hållbar utveckling och att nämnden samtidigt byter namn till Nämnden för Regional utveckling.

  2020-09-15

  Jonny Lundin (C)
  Joachim Jonsson (KD)


  Bilden överst av ar130405 från Pixabay (Pixabay License).


  Regional utveckling | Joachim Jonsson · motion