• Vi vet hur det har gått med tidigare ”sparpaket”

  Sundsvalls sjukhus

  Replik på debattartikeln Socialdemokraterna: En opposition utan ansvar i Region Västernorrland (på st.nu och på allehanda.se den 22 september 2020)

  Underskottet för den underfinansierade Hälso- och sjukvårdsnämnden fortsätter skena. Ett nytt ”sparpaket” har tagits fram som ni Socialdemokratiska toppolitiker tycker verkar vara så bra att ni snabbt går ut i media och säger att vi i oppositionen förutsättningslöst ska bifalla, annars är vi oansvariga.

  Det fungerar inte så. Vi vet hur det har gått med tidigare ”sparpaket”. Underskotten för Hälso- och sjukvårdsnämnden har inte försvunnit utan istället ökat år från år, och detta trots att regionen fört till mer och mer pengar.

  Vi vet att en god ekonomisk hushållning inte bara handlar om att stirra sig blind på siffror. Vi vet att det finns en underliggande orsak att kostnaderna för hyrpersonal skenar och vi vet att det finns en orsak till att, som ni skriver, Västernorrlands invånare får ut mindre vård för skattepengar än i övriga landet.

  Ni behöver få en bild från verkligheten. Den ifrån medarbetarperspektivet. När någon slutar går många gånger en inhyrd ”stafett” in som inte bara får dubbelt så mycket i lön utan de får också till stor del bestämma sitt eget arbetsschema. När det sedan kommer en dag som stafettpersonalen inte jobbar då blir det att slita dubbelt för att åtminstone försöka hinna med allt som krävs. Sedan ska man därtill stå ut med alla omorganisationer som kostar massor med energi för att inte tala om pengar.

  Vi kristdemokrater anser att medarbetarna behöver lyftas fram i debatten. Det är där lösningen finns. Ska man uppnå den produktivitet, effektivitet och hållbara bemanning ni också pratar om är det inte fler avvecklingar och omorganisationer som behövs! Det må kosta pengar att satsa på personalvård, bättre arbetsmiljö och goda arbetsvillkor, men vi är säkra på att man får igen det många gånger om.

  Sedan en sakupplysning: Vi har inte sagt nej till allt i sparpaketet som ni påstår i er debattartikel, men vi har inte heller sagt ja då det inte presenterats några som helst underlag. Däremot ser vi att sparpaketet innehåller det vanliga: Verksamheter i Sollefteå och Örnsköldsvik ska bort till förmån för att göra Sundsvalls sjukhus till länets enda storsjukhus. Det ställer vi inte upp på! Vi behöver och ska ha en värdig, tillgänglig och jämlik vård i hela länet!

  Mona Hammarstedt (KD), gruppledare Region Västernorrland
  Henrik Sendelbach (KD), vice gruppledare Region Västernorrland


  Bilden överst: Sundsvalls sjukhus – länets enda sjukhus om Socialdemokraterna får fortsätta regera regionen? Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).


  Ekonomi/skatter · Etik och jämlikhet · Personal · Specialistvård | ansvar · arbetsmiljö · arbetsvillkor · debattartikel · ekonomi · Henrik Sendelbach · hyrpersonal · jämlik vård · Mona Hammarstedt · omorganisation · produktivitet · sparpaket · tillgänglighet