• KD prioriterar primärvården i årets budget

  Kristdemokraterna har i årets budget valt att prioritera Primärvården högst. Den är underfinansierad jämfört med våra grannlän och har svårt att leva upp till vårdgarantin. Mer resurser behövs för att öka tillgängligheten så att man kan få den vård man behöver, snabbt och på nära håll, och inte tvingas använda sig av sjukhusets betydligt dyrare resurser.

  64 miljoner kronor mer än S-M-L-majoriteten lägger vi på den patientnära verksamheten inom Primärvårdens budgetram under 2021-2023. Det gör vi genom att:

  • avveckla preventionssamordnarna och omfördela 48,3 miljoner kronor
  • förstärka Primärvårdens ram ytterligare med 15,7 miljoner kronor.

  Utöver dessa medel ger vi 4,3 miljoner kronor extra till Ungdomsmottagningarna 2021-2023. Det är en viktig verksamhet som också hör till Primärvårdens budgetram. Sammantaget blir betydligt mer än den miljon som majoriteten påstår skiljer oss åt!

  När det gäller majoritetens raljerande om vår kritik mot er centraliseringspolitik:

  Vi kommer fortsätta vår kritik hur obekvämt det än blir för er i S, M och L. Hälsocentraler och tandvårdskliniker läggs ner till förmån för enheter i kommunernas centralorter och allt fler verksamheter flyttas över till Sundsvalls sjukhus. Det här gör att personal slutar, att tillgängligheten försämras, att kostnaderna ökar och att länets invånare får allt längre att åka när man behöver vård. Det måste bli ett slut på detta!


  Ekonomi/skatter · Primärvård | budget · centralisering · ekonomi · ungdomsmottagning