• Sociala företag ovärderligt för samhället och individen

  Tisdag den 22 oktober besöktes Kramfors av Regionala nämndens ordförande, Sverker Ågren, Kristdemokraterna.

  – Det offentliga är inte bäst lämpat för att genomföra allt, den ideella sektorn och sociala företag är en verklig samhällsresurs, säger Sverker Ågren (KD)

  – I Kramfors kommun följer jag med intresse det framgångsrika arbetet som det sociala företaget Eko-Teck genomför. De är också en del av EU-projektet SPRING som vill skapa långsiktighet och hållbarhet hos sociala företag. Jag är intresserad att höra mer vad detta projekt betyder för Eko-teck, säger Sverker Ågren (KD)

  – Förmågan att skapa aktiva samarbeten mellan det offentliga och idéburen verksamhet kan bli avgörande för länets framtid!, anser Sverker Ågren (KD).

  Länk: www.ekoteck.se


  Näringsliv · Samverkan | civilsamhälle · företagande · Kramfors · Sverker Ågren · pressmeddelande