• När döden blir ännu svårare

  Närmare 150 personer har hittills dött i covid-19 i Västernorrland och över 6500 i Sverige. Av dessa, med pågående eller misstänkt covid-19, har ungefär en tredjedel dött utan att ha någon vid sin sida. Trots ambitionen att ingen ska behöva dö ensam.

  Det råder besöksförbud inom sjukvården för att minska smitta, och att andelen som avlider utan att ha någon vid sin sida ökar beror till stor del på att man av smittskyddsskäl inte kan ta emot anhöriga. Regeringen har nyligen öppnat upp för besök på äldreboenden från närstående i livets slutskede vilket är välkommet, men mer måste göras för sjukvården.

  Att vara ensam och inlagd på sjukhus är väldigt jobbigt, särskilt om man är svårt sjuk eller i livets slutskede. Den sista tiden kan vara väldigt ångestfylld och då är det särskilt viktigt att ha en hand att hålla i.

  Situationen som rådet sätter även vårdpersonalen i en svår sits. De vill kunna finnas där och trösta och lindra men de hinner inte.

  Sjukhuskyrkan har bemanning på sjukhusen även när det råder besöksförbud. Deras närvaro och medmänsklighet är nu viktigare än någonsin. Redan i mars lyfte Kristdemokraterna att vi ville se ett ökat stöd till sjukhuskyrkan så de kan öka sin bemanning över hela landet. Det skulle göra stor skillnad.

  Med så stort lidande är behovet av närhet och stöd betydande. Vi vill därför att staten ska skjuta till mer pengar till sjukhuskyrkan. Så att det finns en hand att hålla i när livet är som svårast.

  Jakob Forssmed (KD), ekonomiskpolitisk talesperson
  Acko Ankarberg Johansson (KD), sjukvårdspolitisk talesperson
  Mona Hammarstedt (KD), gruppledare Region Västernorrland
  Henrik Sendelbach (KD), vice gruppledare Region Västernorrland


  Bilden överst av vlanka från Pixabay (Pixabay License).


  Specialistvård | Acko Anckarberg Johansson · besöksförbud · dö ensam · Henrik Sendelbach · Jakob Forssmed · · medmänsklighetMona Hammarstedt · palliativ vård · Sjukhuskyrkan · äldreboende