• Sammandrag från landstingsfullmäktige 14-15 oktober 2003

  Anmäldes två motioner från Vårdalliansen

  • Lägg ut landstingsfastigheter på entreprenad
  • Lägg ut jourlinjer på entreprenad

  Anmäldes en KD-motion

  • Ny nämnd för gemensamma ansvarsuppgifter

  Interpellation med svar

  • Avgångsvederlag
  • Tillgång till avgiftning för personer med missbruksproblem