• Sverige borde skyndsamt gå med i Nato

  Magdalena Andersson säger i en intervju att ”alliansfriheten har tjänat Sveriges syften väl”. Så säger man inte i Danmark och Norge. De var nämligen också alliansfria 1940 men blev ändå angripna.

  I vår närhet finns nu en liknande makt som historiskt sett angripit neutrala grannländer många gånger, men inte sedan 1956. Nu anfaller man åter ett alliansfritt grannland som därmed inte kan få hjälp från något annat land. Vår S-regering drar inga slutsatser alls av detta faktum.

  Att R...

 • En elmarknadsreform löser inte Västernorrlands utmaningar på elmarknaden

  Energiministerns förslag om en ny modell på elmarknaden löser inte elmarknadens utmaningar. Istället hotar den människors integritet, rikets säkerhet och riskerar att öka kreditrisken för lokala elnätsbolag i bland annat Västernorrland. Modellen har mött stark kritik. Regeringen bör tänka om.

  För tio år sedan enades den dåvarande regeringen om en energiuppgörelse med våra nordiska grannländer. Den nordiska elmarknaden skulle harmoniseras. Med en faktura istället för två – och en ...

 • Referat höststämman 2019

  Kristdemokraterna Västernorrland samlades till höststämma 23 november 2019 i Stadshuset i Sundsvall. Stämman öppnades av distriktsordföranden Emil Esping som välkomnade ledamöter och partimedlemmar från hela länet.

  Johan Lindstammer från Sundsvalls stadsbyggnadskontor presenterade, i egenskap av stämmans förste gäst och talare, alla stadsförändringar som Sundsvall går igenom. Presentationen visade på ett tydligt och engagerande sätt att Sundsvall är en stad i utveckling.

  Riksdag...

 • Öppnare marknad gynnar svensk försvarsindustri

  Vi har mottagit ett öppet brev från IF Metalls Verkstadsklubb på BAE System Hägglunds. I brevet ställs frågorna om vi vill att Försvarsmakten ska satsa på stridsfordon SEP, hur vi ser på Försvarsmaktens materielförsörjning i framtiden, hur vi ska värna jobben på BAE System Hägglunds med underleverantörer och hur vi ska se till att regionen ska vara i framkant i teknikutvecklingen även framöver.

  Årets statsbudget var den första som på allvar försökte återspegla försvarsmaktens egen mate...