• Interpellation: Frisktandvårdens baksida

  Nu står det alltmer klart att centraliseringen av Folktandvården i Ånge kommun inte främjat tandvården. Folk hör av sig till mig och jag har förstått att det nu är som så att de som inte har skrivit ett frisktandvårdsavtal med regionen och är i behov av tandvård får inte längre tid i Ånge. De har istället alltmer börjat hänvisas till att ordna en tid någon annanstans, dvs. i en annan kommun, långt borta.

  Det är en katastrof som givetvis beror på personalbrist. Allmäntandvården hinns inte längre med. Våra barn och ungdomar och våra svårt sjuka äldre i grunden ska vara första prioritet i folktandvården, men när man bara jobbar med frisktandvård, då prioriteras inte längre dessa kategorier. Det är frisktandvårdens baksida.

  Tänk om primärvården skulle gjort samma sak. Då skulle primärvården börjat prioritera hälsokontroller av förmodat friska personer framför sjuka patienter i behov av vård. Det skulle vara oacceptabelt.

  Trots detta är Frisktandvården i grunden en god tanke som innebär att man, efter en riskbedömning, erbjuder patienter ett årligt fast pris för förebyggande vård och behandling. Detta främjar att munhälsan är fortsatt är god och förbättras över tid.

  Nu känner vi däremot också till att personalen blir alltmer trött på att nästan bara jobba med frisktandvård och sälja tandvårdsförsäkringar. Personal som har så lång utbildning ska inte bara sälja försäkringar utan också få jobba med det de har utbildats till.

  Utifrån ovanstående resonemang vill jag ställa tre frågor:

  • Tycker du det är värdigt att möta patienter med att säga att de inte kan få en tid utan hänvisa dem till att försöka få en tid hon en tandläkarklinik i en annan kommun?
  • Avser du ta tag i frågan att man sätter invånare med friskvårdsavtal före barn och ungdomar och våra svårt sjuka äldre samt se till att personal i högre uträckning får känna att de jobbar med det de har utbildats till?
  • Slipper vi se ytterligare centralisering av tandvården i övriga länet nu?

  Härnösand, 25 januari 2019

  Mona Hammarstedt
  Kristdemokraterna

  Interpellation ställd till Hälso- och Sjukvårdsnämndens ordförande.


  Barn och unga · Tandvård · Äldre | centralisering · Folktandvården · Folktandvården Fränsta · Folktandvården Ånge · frisktandvård · interpellation · Mona Hammarstedt · Ånge


  Bilden överst av LionFive från Pixabay (Pixabay License).