• KD kampanjade på Leva & Bomässan i Sundsvall

    Den 19-22 april 2018 hölls Leva & Bomässan med Stora fritidsmässan i Sundsvall. Kristdemokraterna och flera andra politiska partier var med som utställare.

    I vår monter fick besökarna ge sin syn på den stora valfrågan om sjukhusvården. Inte helt oväntat visade det sig att en överväldigande majoritet håller med oss om i frågan om att Förstatliga sjukhusvården.

    Bilden överst Robin A Håkansson och Hans Brynielsson på Leva & Bo och Fritidsmässan i Sundsvall den 21 april 2018. I skålen för att staten ska ta över sjukhusvården finns de flesta bollarna. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).