• Vaccinera äldre och riskgrupper gratis i höst!

  Sannolikheten för en andra våg av Covid-19 har ökat markant sedan regeringen beslutat ta bort restriktionerna för resor inom landet alldeles lagom till semestertiden då folk reser som mest.

  Snart kommer verkligheten ikapp folket. Kommer det en andra våg av pandemin i vårt land, så kommer vården få extremt ansträngt under hösten och vintern. Lägg därtill den vårdskuld som byggts upp genom alla de operationer och besök som ställts in under våren. Räkna med långa långa vårdköer en bra tid framöver.

  I ett sådant läge behöver vi göra allt vi kan för att lätta på vårdtrycket. Ett sätt att göra detta är att få fler att vaccinera sig mot influensa och pneumokocker (lunginflammation). Mot coronavirus finns ännu inget vaccin. Kristdemokraterna vill därför att Region Västernorrland genomför en kampanj där ålderspensionärer och riskgrupper erbjuds gratis vaccination.

  Vi vet att idag följer regionen inte Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vaccinationer utan har valt en ”restriktiv linje i avvaktan på regeringens kommande beslut i frågan om att införa nationella särskilda vaccinationsprogram mot influensa och pneumokocker”. Nu är det dags att tänka – vaccinera fler och erbjud äldre och riskgrupper gratis vaccination höst. Det kommer att löna sig!

  Mona Hammarstedt (KD), Gruppledare Region Västernorrland
  Henrik Sendelbach (KD), Vice gruppledare Region Västernorrland


  Primärvård · Äldre | Covid-19 · Mona Hammarstedt · Henrik Sendelbach · influensa · lunginflammation · pneumokocker · restriktioner · riskgrupper · vaccination · vårdskuld