• Tillsätt en Coronakommission i Västernorrland

  Svar på INSÄNDARE: Glenn Nordlund (S) – Viktigt att utvärdera även det som fungerat

  Centerpartiet, Sjukvårdspartiet Västernorrland och Kristdemokraterna vill att Region Västernorrland tillsätter en kommission för att utvärdera hur Coronapandemin hanterats i Västernorrlands län.

  Kommissionen ska tillvara ta erfarenheter och föreslå förbättringar inför framtida kriser såväl internt för regionens egna verksamheter som externt utifrån regionens roll som regionalt utvecklingsansvarig myndighet i Västernorrland.

  I kommissionen bör representanter från bland annat hälso- och sjukvården, kommunerna och näringslivet i Västernorrland ingå. Liknande initiativ har aktualiserats politiskt både nationellt och på regional nivå runt om i landet.

  Vi har därför föreslagit Regionfullmäktige att tillsätta en särskild kommission med uppdraget att i bred samverkan utvärdera hur Coronapandemin hanterats i Västernorrlands län.

  Glenn Nordlund (S) vi förväntar oss att du som regionstyrelsens ordförande välkomnar detta initiativ?

  Jonny Lundin (C), Oppositionsråd
  Roger Byström (C), Gruppledare
  Robert Thunfors (SJVP), Gruppledare
  Mona Hammarstedt (KD), Gruppledare


  Bilden överst av Gerd Altmann från Pixabay (Pixabay License).


  Primärvård · Specialistvård · TandvårdÄldre | Covid-19 · Mona Hammarstedt