• Allt är som det ska – KD är svårplacerat på en höger-vänster-skala

  Till dig som känner dig bedragen av kompassen och dig själv, allt är i sin ordning. Det är ingen hemlighet att den kristdemokratiska ideologin kan vara svår att placera på höger-vänster-skalan, eftersom vi varken tror att individen är alltings mått eller att man som människa definieras av kollektivet.

  Vi bottnar i en människosyn där alla har samma värde och ansvar för varandra, men också i att vi alla är ofullkomliga och därför inte kan bygga ett perfekt samhälle. Vi måste helt enkelt på ett pragmatiskt sätt lösa problem och uppnå samhällsgemenskap utan att låsa in oss i olika system, vilket innebär att olika förslag kan ta sig mer höger, och andra mer vänster.

  Du kan alltså bortse från dina känslor av bedragenhet, och lugnt gå och rösta på KD den 9 september i förvissning att vi även i framtiden kommer fatta våra beslut utifrån våra värderingar grundande i den kristna etiken, och inga höger/vänster-positioner.

  Robin A. Håkansson
  KD Sundsvall


  Kristdemokraterna | ideologi · insändare · kristdemokrati · Robin Håkansson