• Hur kan ni tala om tomt prat – vad gör S för landets pensionärer?

  Susanne Eberstein (S) skriver att Kristdemokraterna under sin tid i regeringen förde en politik som ledde till kontinuerligt sämre villkor för Sveriges pensionärer. Det är en direkt lögn. Kristdemokraterna drev igenom sänkt skatt för pensionärer hela fem gånger, totalt med över 16 miljarder kronor. För en garantipensionär höjdes inkomsten med en månadsutbetalning mer om året.

  Socialdemokraterna var emot den pensionärsskattelättnaden då, och röstade vid vart och ett av dessa fem tillfällen nej. Då i opposition.

  Det är möjligen smärtsamt för en socialdemokratisk riksdagsledamot att KD är en favorit hos bland annat Pensionärernas riksorganisation, PRO. Anders Thoré, sakkunnig för pensionsfrågor på PRO, skrev nyligen att Kristdemokraterna är det parti som tar det största steget och utjämnar skillnaden i skatt mellan arbetstagare och pensionärer.

  Vi i KD har ett fullt ut finansierat förslag i vår budget för att ta bort skillnaden redan från 1 januari. Socialdemokraterna säger också att man vill göra det fullt ut – men först efter valet. Ett svek!

  Jag vill avsluta med att fråga dig Susanne – varför tog ni år 2014 bort ”kömiljarden” som Kristdemokraterna införde? Under Alliansregeringen minskade köerna till specialiserad vård, men nu under er tid i regering har köerna fördubblats. 84 440 personer står nu i kö.

  Detta anser jag vara ett välfärdssvek och många äldre, inte minst här i Västernorrland, är oroliga. Många vet vad det kan betyda. I värsta fall får den sjuke som väntar på vård en sämre och senare behandling. Så – varför hade ni så bråttom med att ta bort ”kömiljarden”?

  Och varför återinför ni inte den nu när ni ser resultatet av er politik, att köerna skjuter i höjden? Vad har ni åstadkommit för att förbättra sjukvården för oss här i Örnsköldsvik?

  Göran Brorsson

  Svar på ”Socialdemokraterna: Kristdemokraternas satsningar på äldre är tomt prat” Ordet fritt 19 november.


  Vår politik | Göran Brorsson · kömiljard · pensionarsskatten · PRO · vårdköer · svek