• Stoppa stöldligorna – Sverige måste ett tryggare land

  Den internationella organiserade brottsligheten plågar landet. Polisen uppskattade förra året att hälften av alla inbrott begicks av utländska organiserade stöldligor.

  Vanliga hederliga medborgare blir bestulna på kontanter, smycken och kära ägodelar som man kanske ärvt eller fått av den man älskar. Värre är att man dessutom riskerar att bli bestulen på känslan av trygghet i familjens eget hem. Ensamma äldre är särskilt utsatta, och ett sådant grymt och respektlöst beteende mot Sveriges äldre kan inte under några omständigheter accepteras.

  Känslan av frustration, otrygghet och maktlöshet sprider sig i takt med vetskapen om att dessa brott sällan klaras upp. När stöldgods till ett värde av upp till två miljarder kronor i stort sett obehindrat kan föras ut ur landet årligen så står det klart att regeringen måste göra mer för att både stoppa brottsligheten och skipa rättvisa.

  Kristdemokraternas främsta prioritering är att ta tillbaka tryggheten i hela landet. Ett av våra förslag är att i större utsträckning göra Tullverket till en gränsskyddsmyndighet som kan beivra alla typer av brott. Att ge Tullverkets tjänstemän befogenhet att stoppa fordon på väg ut ur landet vore exempelvis en viktig åtgärd, men trots riksdagens tillkännagivande om detta för att förhindra att stöldgods förs ut ur landet så släpar den rödgröna regeringen benen efter sig. En senfärdig regering är det sista Sverige behöver.

  Något som gör Sverige till rena paradiset för de internationella brottslingarna är regeringens oförmåga att agera kraftfullt mot den problematik som finns kring bilmålvakter och samordningsnummer. Antalet bilar som kan ägas med ett samordningsnummer är idag obegränsat. Enligt polisen finns det 700 samordningsnummer med fler än tio bilar registrerade på sig. 512 personer med samordningsnummer som polisen studerade för en tid ägde tillsammans hela 28 897 fordon och hade tiotals miljoner i skulder.

  Fordonen säljs kontant utan ägarbyte och används obeskattade, obesiktigade och oförsäkrade inom ramen för ligornas brottsliga verksamhet.

  Vi behöver begränsa antalet bilar som får registreras på ett samordningsnummer till en eller max två bilar samt se till att samordningsnumren tidsbegränsas.

  Sverige måste bli ett mycket tryggare land för vanliga människor att leva i. Det gäller inte minst för de äldre som stöldligorna ofta riktar sig mot och det gälla alla i hela landet, oavsett om man bor i Stockholm, Sundsvall eller Sollefteå.

  Om inte styrande politiker klarar av att visa handlingskraft riskerar tilliten, tryggheten och gemenskapen att vittra sönder.

  Statsminister Stefan Löfven och justitieminister Morgan Johansson måste därför ta sitt ansvar och vidta fler åtgärder i kampen mot de internationella stöldligorna.

  Mikael Oscarsson (KD), riksdagsledamot
  Liza-Maria Norlin (KD), gruppledare Sundsvall
  Emil Esping (KD), distriktsordförande Västernorrland


  TrygghetÄldre | Emil Esping · Liza-Maria Norlin · polis · samordningsnummer · stöldligor · tullverket


  Bilden överst av TheDigitalWay från Pixabay (Pixabay License).


  Debattartikel publicerad i Sundsvalls Tidning 24 november 2019