• Kollektivtrafikmyndigheten omorganiserar – rätt väg att gå

    Den 28 februari 2020 gick Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland (DinTur) ut med att man ska genomföra en omorganisation. Förstärkningen behövs inte minst med tanke på kommande trafikupphandling och medlemmarnas behov av att få hjälp med trafikanalyser för att få upp antalet resande.

    Nu sker äntligen tjästemannaförstärkningen på trafiksidan, säger Henrik Sendelbach, vice ordförande i kollektivtrafikmyndighetens direktion.


    Bilden överst: Bussar på Navet i Sundsvall den 21 augusti 2020. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).


    Kollektivtrafik | Henrik Sendelbach · omorganisation · upphandling