• Håll fullmäktige helt på distans

  Kristdemokraterna tar pandemin på allvar och godtar inte beslutet som regionens presidiekonferens tog idag. Vi har krävt att regionfullmäktige i november ska hållas helt på distans och att besluten som ska tas ska handla om skattesats och budget.

  Normalt brukar presidiekonferensen komma till koncensus i frågor som rör genomförandet av regionfullmäktige. Tyvärr inte så denna gång. Trots motstånd röstade majoritets företrädare på presidiekonferensen för regionfullmäktigesammanträdet genomförs den 25 november på Parkaden med halva regionfullmäktige på plats (39 personer med 7-8 personer i separata rum och ett rum för ersättare).

  Den 16 november presenterade Sveriges regering nya restriktioner. De nya restriktionerna är att det får vara max 8 personer på allmänna sammankomster och offentliga möten. Uppmaningen från regeringen är att restriktionerna ska ses som normerande även för andra typer av möten. Samma dag gick Region Västernorrland ut med nya skärpta råd som bland annat uppmanar om:

  • att undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med
  • att avstå från att delta i exempelvis möten,…

  Politikerna i Region Västernorrland måste föregå med gott exempel och följa restriktioner och råd.

  Beslutet idag är ytterst oansvarigt, säger Mona Hammarstedt, gruppledare för Kristdemokraterna i Region Västernorrland.  Antalet som är smittade av Covid-19 ökar markant i hela Sverige och vi har en skyldighet att göra allt vi kan nu för att minska smittspridningen.