• Sammandrag av Regionfullmäktige 23 september 2020

  Ny hälso- och sjukvårdsorganisation, närsjukvård

  Största frågan denna gång var en ”ny hälso- och sjukvårdsorganisation, närsjukvård”. KD yrkade som enda parti på återremiss. Även om vi i grunden ser positivt till att man skapar en organisation som bättre ger invånarna en god och nära vård så var det alltför många frågetecken för att kunna anta förslaget i sin helhet.

  Mest bekymmersamt var att det helt saknades ekonomiska underlag. Inte en enda siffra redovisades på hur mycket omorganisationen kommer att kosta att genomföra och inte en enda siffra på hur mycket den nya organisationen kommer kosta jämfört med den gamla. Mycket i förslaget talar för att det blir betydligt dyrare med den nya då man inte rensat i chefsleden där det skulle behövts.

  Länsöverenskommelsens vara eller inte vara

  En annan viktig fråga var att diskutera Länsöverenskommelsens framtid. Majoritetens förslag till regionfullmäktige var att avveckla Länsöverenskommelsen. Det vore mycket olyckligt anser vi kristdemokrater som länge kämpat för att förverkliga Länsöverenskommelsens intentioner och mål. Ett antal möten har hållits med civilsamhället. Om det är av ovilja eller om det är oförmåga att arbeta med LÖV:en är oklar. Det är inte civilsamhällets representanter i alla fall. De har haft idéer som de velat diskutera och velat samarbeta kring och de vill att Länsöverenskommelsen består. Trots motstånd drev en majoritet igenom beslutet att avveckla Länsöverenskommelsen. Något nytt ska komma men när och vad det blir är väldigt oklart. Det får bli nästa mandatperiod då vi har en ny majoritet som ser den stora nytta som Västernorrland ideella organisationer gör.

  Interpellation om Österåsens framtid

  Vår interpellation om Österåsens framtid gavs ett otydligt svar. Majoriteten ska ge ett uppdrag till en förstudie. Om förstudien syftar till att utveckla eller avveckla verksamhet vid Österåsen framgår dock inte av svaret.

  Två nya motioner från KD

  KD hade lämnat tre motioner till regionfullmäktige denna gång. En om vaccinationskampanjer för äldre och riskgrupper, en tillsammans med C om en effektivare administration och en tillsammans med C om att inrätta en nämnd för regional utveckling.

  Sverigedemokraterna

  Slutligen kan vi konstatera att som vi sett många gånger förut gjorde Sverigedemokraterna inget väsen av sig. Inte en enda gång var man uppe i talarstolen, inte ett enda yrkande kunde man klämma fram och vid omröstningar/voteringar röstade man till 100 % som majoriteten.


  Bilden överst: Gamla lasarettet i Härnösand, numera med sal för Regionfullmäktige. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).


  Ekonomi/skatter · Primärvård · Samverkan · Specialistvård | administration · ekonomi · god och nära vård · närsjukvård · samverkan · Sverigedemokraterna · Österåsen