• Motion: En effektivare administration

  Bakgrund

  Region Norrbotten har genomfört en extern översyn och analys av nuvarande lednings- och stabsfunktioner samt övriga stödfunktioner. Resultatet presenterades i augusti 2020 och identifierade en besparingspotential för Region Norrbotten uppskattad till ca 457 MSEK.” (Sammanfattande uppdragsbeskrivning, se nedan).

  ”Region Norrbotten har efterfrågat en översyn och analys av nuvarande lednings- och stabsfunktioner samt övriga stödfunktioner. Översynen ska innefatta uppdrag, organisation och bemanning samt ge förslag till ny utformning av funktionerna med fokus på effektivare arbetssätt, processer, kompetenser och antal. Detta för att uppnå en optimal lednings-och stabsorganisation samt övriga stödfunktioner. Tydliga resultat i form av färre resurser och besparingar ska kunna påvisas. Utifrån uppdraget ska en omställd organisation vara möjlig att driftsätta 2021.”

  Förslag

  Vi, Centerpartiet och Kristdemokraterna, anser att en motsvarande genomlysning av ADMINISTRATIONEN inom Region Västernorrland skulle vara av stort intresse, utifrån regionens mycket ansträngda ekonomiska läge och de planerade organisationsförändringarna inom hälso- och sjukvården.

  Vi (C, KD), förslår därför Regionfullmäktige besluta:

  • att uppdra till Regionstyrelsen att genomföra en extern översyn och analys av nuvarande lednings- och stabsfunktioner samt övriga stödfunktioner inom Region Västernorrland, liknande den översyn som genomförts i Region Norrbotten.

  2020-09-14

  Roger Byström (C) , gruppledare
  Mona Hammarstedt (KD), gruppledare
  Jonny Lundin (C), oppositionsråd


  Bilden överst av Free-Photos från Pixabay (Pixabay License).


  Ekonomi/skatter · Ledning/styrning | administration · ekonomi · Moderaterna · motion · Mona Hammarstedt