• Bilda Norrlandsråd och påverka regionutvecklingen

    Den kristdemokratiske landstingspolitikern Sverker Ågren, Sollefteå, presenterade på torsdagen ett förslag att bilda ett Norrlandsråd. Det skedde i samband med ett lunchmöte på Stora Torget i Sundsvall under den pågående Partiveckan. Rådet föreslås bestå av kommun- och landstingspolitiker fårn de fyra nordligaste länen.

    I ett brev till länens ledande landstings- och kommunpolitiker varnar han för att de är otydliga i frågan om de framtida länen och regionerna i Sverige. Det behövs ett tuffare debatt men det saknas forum, menar Ågren. Han arbetar själv för att den nya regionala nivån ska bestå av ett länsparlament med egen beskattningsrätt.

    Sverker Ågren avslutar med att hänvisa till Västsverigeutredningens nära kontakter med lokala och regionala politiker: Ska Norrland få möjlighet att påverka den framtida utformningen av region- och länsgränserna, krävs en mötesplats som ett Norrlandsråd kan bli.


    Regional utveckling | Norrland · pressmeddelande · region · Sverker Ågren