• Så löser vi de riktiga jämställdhetsproblemen

  Vänsterfeminismen har fastnat i sina ogreppbara teorier. Den tar inte hänsyn till de problem som verklighetens kvinnor möter i sin vardag.

  Ett av de stora problem som många flickor och kvinnor brottas med idag är psykisk ohälsa, något som har blivit allt vanligare.

  Det börjar redan i ung ålder. Flickor i åldern 12-18 mår sämre och är mindre nöjda med sig själva än pojkar. Även förskrivningen av psykofarmaka ökar bland unga tjejer. Samma mönster syns i arbetslivet. Sjukskrivningstalen bland kvinnor är särskilt oroande. 2019 var dubbelt så många kvinnor i åldern 20-59 år sjukskrivna som män. Varför vet vi ännu inte, även om det finns många tänkbara förklaringar: exempelvis att de är överrepresenterade i yrken där man jobbar nära människor eller att kvinnor har lägre lön och större familjeansvar.

  Sverige behöver en jämställdhetspolitik som tar kvinnors psykiska ohälsa på allvar. Den måste adresseras på ett så tidigt stadium som möjligt. Därför föreslår Kristdemokraterna att en elevhälsogaranti införs, som innebär att eleven ska kunna komma i kontakt med elevhälsan varje dag. Kommuner och regioner behöver också prioritera det förebyggande arbetet mot unga kvinnors psykiska ohälsa.

  Vi kräver forskningsbaserat underlag på varför kvinnor är sjukskrivna i större utsträckning än män samt utredning på orsakerna till hög förskrivning och användning av läkemedel vid depression bland kvinnor. För den här typen av forskning och andra kvinnorelaterade hälsofrågor avsätter Kristdemokraterna 100 miljoner kronor i vårt budgetalternativ.

  Sverige behöver en människonära jämställdhetspolitik, som fokuserar på sådant som kan göra verklig skillnad i flickor och kvinnors vardag.

  Ebba Busch (KD), partiledare
  Maria Flodin (KD), Region Västernorrland
  Sarah Havneraas, förbundsordförande Kristdemokratiska kvinnoförbundet


  Bilden överst av Selver Učanbarlić från Pixabay (Pixabay License).


  Etik och jämlikhet | depression · Ebba Busch · elevhälsan · elevhälsogaranti · förebyggande vård · jämställdhet · Maria Flodin · psykisk ohälsa · psykofarmaka · Sarah Havneraas · sjukskrivning