• Centraliseringen av sjukhusvården

  Replik (publicerad i ST 7/11 och i Allehanda 16/11) till Roger Johanssons (S) insändare i ST 6/11 och i Allehanda 8/11.

  Roger Johansson (S) verkar inte positiv till idén att låta staten ta över ansvaret för sjukhusvården i landet och känner oro för att detta kommer innebär att centraliseringen av sjukhusvården kommer öka.

  Nej Roger. Jag är tvärtom säker på att centraliseringen av sjukhusvården inte kommer att öka snabbare. Den är så hög som den kan bli nu genom Socialdemokraternas politik. Genom statlig drift av sjukhusvården garanteras vi en jämlik sjukhusvård i hela landet. Och när man väljer att se till helheten kommer man att inse att alla behöver tillgång till sjukhusvård inom rimligt avstånd i hela landet, även i Ådalen.

  Ett förstatligande av sjukhusvården innebär ett slut för den socialdemokratiska centraliseringspolitiken i Västernorrland där vi ser den ena verksamheten efter den andra läggas ner till förmån för stora enheter i kommunernas centralorter. Det finns åtskilliga exempel detta: Härnösands sjukhus är borta och delar av Sollefteå sjukhus är borta. Folktandvården i Fränsta har lagts ner så att det nu i Ånge kommun finns bara en ort med en tandvårdsklinik – centralorten Ånge. Nu diskuteras nedläggning av hälsocentralerna i Nacksta, Långviksmon och Trehörningsjö och i flera andra fall planerar man nedgradera hälsocentraler till filialer.

  Istället för att centralisera allt i länet, varför inte lägga denna kraft och energi på att göra Region Västernorrland till den bästa arbetsgivaren i vårt län. Då kommer helt nya möjligheter öppna sig.

  Med Kristdemokraterna kommer en ny politik där den centralisering du talar handlar om att på ett effektivare sätt utföra högspecialiserad vård, inte att lägga ner sjukhus på mindre orter. Jag instämmer fullständigt med dig att vi måste ständigt hänga med i den medicintekniska utvecklingen och anpassa våra organisationer utifrån det som ger patienterna bästa möjliga vård. Det är något helt annat än att lägga ner fungerande verksamheter för egenvärdet att centralisera.

  Mona Hammarstedt, gruppledare (KD) i Region Västernorrland


  Bilden överst: Länets tre sjukhus. Collage av foton av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).


  Primärvård · Specialistvård · Tandvård | centralisering · debattartikel · Folktandvården · Folktandvården Fränsta · Folktandvården Ånge · Fränsta · hälsocentral · Hälsocentralen Långviksmon · Hälsocentralen Nacksta · Hälsocentralen Trehörningsjö · Långviksmon · Mona Hammarstedt · Sollefteå · Sollefteå sjukhus · Sundsvall · Trehörningsjö · Ånge