• Bättre villkor och förutsättningar för Sveriges bönder

  Uttalande Kristdemokraterna Västernorrland

  Vårstämma 14:e mars 2015, Hallstaberget Sollefteå

  Huvudtalare vid Kristdemokraterna Västernorrlands vårstämma var Magnus Oscarsson (KD), riksdagsledamot sedan 2014, samt före detta kommunstyrelsens ordförande i Ödeshög, där Kristdemokraterna är största parti med 27%. Han är den person som tog initiativ till Mjölkens dag i riksdagen. Han lyfte vid stämman på ett särskilt sätt behovet av matförsörjningsberedskap i Sverige, då vi idag har sämst beredskap i Europa.

  Kristdemokraterna Västernorrland beslutade att i sin verksamhetsplan för 2015 på ett särskilt sätt arbeta för bättre villkor och förutsättningar för våra livsmedelsproducenter i regionen och Sverige som helhet.

  Kristdemokraterna Västernorrland anser:

  • Idag går Sveriges mjölkproducenter med närmare en krona i förlust per liter mjölk, detta är en ohållbar situation. Vi behöver på EU-nivå, nationellt, regionalt och lokalt agera för att säkra att vi även framöver kan dricka svenska mjölk.
  • Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht måste se till att stoppa de aviserade höjningarna av kilometerskatt och skatt på handelsgödsel, samt hindra att arbetsgivaravgiften för att anställa unga höjs. Jordbrukssektorns ryggsäck är redan tung. Lägg inte fler stenar i den.
  • Landstingen och kommunerna ska i samband med upphandling ställa krav som gynnar den svenska och regionala livsmedelsproduktionen.
  • I Finland ger staten ersättning för varje ko som förs ut i hagen om sommaren. Undersök skyndsamt om inte den finska modellen med betesersättning, eller en variant av den, går att införa även i Sverige.
   För mer information kontakta Britt-Mari Brynielsson, distriktsordförande för Kristdemokraterna Västernorrland. Mobil 070-5391070.

  Bilden överst av Mathias Beckmann från Pixabay.


  LandsbygdNäringsliv | livsmedel · mjölk