• Pilotprojektet Kultur på recept glömdes (medvetet?) bort

  I en interpellation till Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämndens (FPTN:s) ordförande ställer Mona Hammarstedt frågor kring fysisk aktivitet och kultur på recept.

  När det gäller fysisk aktivitet på recept så efterfrågas vad som görs för att öka antalet förskrivningar. Som svar fick vi att Landstinget Västernorrland är bäst på att förskriva fysisk aktivitet av de fyra nordligaste länen och att antalet förskrivningar ökat med 20 procent senaste året.

  Det är ju bra men när man kommer frågan om vart det pilotprojektet kring kultur på recept man hade planer på tog vägen så visar det sig att man i december 2014 fått projektdirektiv föredragna i nämnden men då bara lagt allt till handlingarna och därmed aldrig initierat projektet. I svaret får vi inte heller en antydan till att majoriteten är intresserad att starta upp ett projekt, man talar bara om att det är intressant men menar sen att det är förenat med kostnader att införa.

  Vi kristdemokrater tycker det är svagt. Något som kan vara långsiktigt bra för att stärka folkhälsan borde åtminstone kunna få bli ett pilotprojekt.


  Folkhälsa · Kultur | fysisk aktivitet på recept · interpellationssvar · kultur-på-recept · Mona Hammarstedt · pilotprojekt · recept


  Bilden överst: Äldre receptblankett från Apoteket Elefanten (från Wikimedia Commons, bilden är fri att använda)