• Beslut i landstingfullmäktige motion om minskad användning av personnummer

    Föredrogs inför landstinget förvaltningsutskottets förslag i ärende nr 12 på föredragningslistan angående motion från Göran Sydhage och Sverker Ågren för KDS landstingsgrupp om minskad användning av personnummer.

    Landstinget beslutar i enlighet med förvaltningsutskottets förslag

    • att motionen därmed anses besvarad.

    Digitalisering | Göran Sydhage · motionsbeslut · personnummer · Sverker Ågren.