• Regionplan 2018-2020 – Liv och hälsa i Västernorrland

  Kristdemokraternas regionplan 2018-2020 har inriktningen att förverkliga landstingets vision – Liv och hälsa i Västernorrland.

  Ett län präglat av goda arbets-, utbildnings- och utvecklingsmöjligheter, en tillgänglig kollektivtrafik, ett rikt kulturliv och ett starkt civilsamhälle skapar förutsättningar för ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle.

  Förnyelse och långsiktighet

  Målet är att Landstinget Västernorrland genom förnyelse och långsiktighet under planperioden får ordn...

 • Pilotprojektet Kultur på recept glömdes (medvetet?) bort

  I en interpellation till Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämndens (FPTN:s) ordförande ställer Mona Hammarstedt frågor kring fysisk aktivitet och kultur på recept.

  När det gäller fysisk aktivitet på recept så efterfrågas vad som görs för att öka antalet förskrivningar. Som svar fick vi att Landstinget Västernorrland är bäst på att förskriva fysisk aktivitet av de fyra nordligaste länen och att antalet förskrivningar ökat med 20 procent senaste året.

  Det är ju bra men när ma...

 • Landstingsplan 2017-2019 – Liv och hälsa i Västernorrland

  Kristdemokraternas landstingsplan 2017-2019 har inriktningen att förverkliga landstingets vision – Liv och hälsa i Västernorrland. Planen har i grunden alla de texter som ingår i Vårdalliansens gemensamma Landstingsplan men har kompletterats med vårt eget innehåll för att tydligare återge våra politiska idéer och värderingar.

  Förnyelse och långsiktighet

  Målet är att Landstinget Västernorrland genom förnyelse och långsiktighet under planperioden får ordning på ekonomin. Med respekt, got...

 • Landstingsplan 2016-2018 – Liv och hälsa i Västernorrland

  Vårdalliansens landstingsplan 2016-2018 har inriktningen att förverkliga landstingets vision – Liv och hälsa i Västernorrland.

  Målet är att Landstinget Västernorrland ska förbättra sin position och under planperioden tillhöra det övre skiktet i Sverige vad gäller invånarnas förtroende.

  Landstingets verksamhet består av tre områden – hälso- och sjukvård, tandvård och regional utveckling. Alla områden har stor betydelse för människors livskvalitet och hälsa liksom för länets attra...

 • Landstingsplan 2015-2017 – Liv och hälsa i Västernorrland

  Landstingsplanen för åren 2015–2017 har inriktningen att förverkliga landstingets vision Liv och hälsa i Västernorrland.

  Vårt mål är att Landstinget Västernorrland ska vara ett av landets fem bästa landsting vad gäller medborgarnas förtroende. Landstingets verksamhet består av tre områden – hälso- och sjukvård, tandvård och regional utveckling. Alla områden har stor betydelse för människors livskvalitet och hälsa liksom för länets attraktivitet och utveckling. Inom hela landstinget arb...

 • Vi satsar på Scenkonstbolaget

  Vår ägarroll tillåter oss inte att ingripa i vare sig repertoar, bemanning eller konstnärligt utförande. Vi påverkar genom den styrelse vi tillsatt.

  Länets kulturliv är en av Västernorrlands mest värdefulla tillgångar och ger i synnerhet Sundsvall nationell uppmärksamhet. Landstinget Västernorrland och Sundsvalls kommun, anser att det finns en bra grund att jobba från.

  Barn och unga är prioriterade målgrupper. Vi har satt mål för hur stor del av produktionen som ska riktas till ...

 • Barn och ungas villkor sätter agendan

  Pressmeddelande: Barn och ungas villkor sätter agendan

  Onsdag den 19 juni besöks Sollefteå av Regionala nämndens ordförande, Sverker Ågren, Kristdemokraterna. Önskar media delta vid något av besöken eller träffa Sverker Ågren för intervju i samband med dagen kontakta då politisk sekreterare Liza-Maria Norlin.

  Villkoren för barn och unga i Sollefteå kommer att stå i centrum vid besöket:

  – Jag ser fram emot att besöka både Sollefteå Museum och Sollefteå Hälsocentral, ...

 • Landstingsplan 2014-2016 – Liv och hälsa i Västernorrland

  Landstingsplanen för åren 2014–2016 har inriktningen att förverkliga landstingets vision Liv och hälsa i Västernorrland.

  Vårt mål är att Landstinget Västernorrland ska vara ett av landets fem bästa landsting vad gäller medborgarnas förtroende.

  Liv och hälsa i Västernorrland

  Landstingets verksamhet består av tre områden – hälso- och sjukvård, tandvård och regional utveckling. Alla områden har stor betydelse för människors livskvalitet och hälsa liksom för länets attraktivitet och...

 • Landstingsplan 2013-2015 – Liv och hälsa i Västernorrland

  Landstingsplanen för åren 2013–2015 har inriktningen att förverkliga landstingets vision: Liv och hälsa i Västernorrland

  Landstingets verksamhet består av tre områden – hälso- och sjukvård, tandvård och regional utveckling. Alla områden har stor betydelse för människors livskvalitet och hälsa, liksom för länets attraktivitet och utveckling. Inom hela landstinget arbetar vi för att behålla en väl fungerande verksamhet och samtidigt ständigt förbättra och förnya den med utgångspunkt i me...

 • Murberget, en relevant kraft för hela Västernorrland!

  En god livsmiljö förutsätter ett starkt och levande kulturliv. Kultur tillgodoser människors grundläggande behov att uttrycka sig, skapa och uppleva och bidrar därigenom till både hälsa och upplevelse av meningsfullhet. Kultur stärker besöksnäringens konkurrenskraft och är framgångsfaktor för Västernorrlands attraktivitet. Kulturen är därmed en självklar del i en strategisk samhällsplanering.

  Murberget, länsmuseet Västernorrland, inklusive Textilmuseet i Sollefteå, är en viktig resurs ...