• Splittra inte det medicinska ansvaret inom äldrevården!

    ”Om vi ska ändra på nuvarande ordning inom äldrevåren – och det anser vi kristdemokrater – måste vi söka finna en klar och entydig gräns mellan kommun och landsting. KdS ställer inte upp på någon kompromisslösning som innebär ett strimlat ansvar för sjukvården inom äldreomsorgen!” Det sade KdS kongressgruppledare, landstingsrådet Erland Skagerö vid Landstingsförbundets kongress i Malmö, när den framtida äldrevården debatterades.

    I en kommentar till biträdande socialminister Bengt Lindqvists anförande inför kongressen, kritiserar landstingsledamot Sverker Ågren, Sollefteå, Äldredelagionens arbete:

    ”Det är svagt av Bengt Lindqvist att inte begära att delegationen också får utreda om det kan vara en huvudman för hela äldrevården, inkl primärvården. Det är inte självklart at primärkommunen ska ta över hela verksamheten. Vi kan inte utesluta att den bästa lösningen är att landstinget får ansvaret för all äldrevård. Om vi ska göra en förändring ska vi göra det rejält, annars kan vi lika gärna fortsätta som idag och utifrån nuvarande ordning fortsätta att ta fram lokala lösningar”, avslutar Sverker Ågren.


    Äldre | äldreomsorg · äldrevård · Sverker Ågren