Uttalande om mjölk och kor

Uttalande Kristdemokraterna Västernorrland

Vårstämma 14:e mars 2015, Hallstaberget Sollefteå

Huvudtalare vid Kristdemokraterna Västernorrlands vårstämma var Magnus Oscarsson (KD), riksdagsledamot sedan 2014, samt före detta kommunstyrelsens ordförande i Ödeshög, där Kristdemokraterna är största parti med 27%. Han är den person som tog initiativ till Mjölkens dag i riksdagen. Han lyfte vid stämman på ett särskilt sätt behovet av matförsörjningsberedskap i Sverige, då vi idag har sämst beredskap i Europa.

Kristdemokraterna Västernorrland beslutade att i sin verksamhetsplan för 2015 på ett särskilt sätt arbeta för bättre villkor och förutsättningar för våra livsmedelsproducenter i regionen och Sverige som helhet.

Kristdemokraterna Västernorrland anser:

  • Idag går Sveriges mjölkproducenter med närmare en krona i förlust per liter mjölk, detta är en ohållbar situation. Vi behöver på EU-nivå, nationellt, regionalt och lokalt agera för att säkra att vi även framöver kan dricka svenska mjölk.
  • Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht måste se till att stoppa de aviserade höjningarna av kilometerskatt och skatt på handelsgödsel, samt hindra att arbetsgivaravgiften för att anställa unga höjs. Jordbrukssektorns ryggsäck är redan tung. Lägg inte fler stenar i den.
  • Landstingen och kommunerna ska i samband med upphandling ställa krav som gynnar den svenska och regionala livsmedelsproduktionen.
  • I Finland ger staten ersättning för varje ko som förs ut i hagen om sommaren. Undersök skyndsamt om inte den finska modellen med betesersättning, eller en variant av den, går att införa även i Sverige.
    För mer information kontakta Britt-Mari Brynielsson, distriktsordförande för Kristdemokraterna Västernorrland. Mobil 070-5391070.

Patientsäkerheten är hotad!


Läs mer

Ett (lvn) beslut på lösa grunder


Läs mer

Vad säger KD om ett stornorrland?


Läs mer

Härnösands Kristdemokrater vill satsa mer på de äldre


Läs mer

Kvinnofrukost Lördag 11 april kl. 9:30-11:30


Läs mer

Distriktsstämma Hallstaberget


Läs mer

Ebba Busch Thor nomineras av Västernorrlands partidistrikt


Läs mer

Valmanifest Landstinget Västernorrland 2014-2018


Läs mer

Valmanifest landstinget Västernorrland (KD) släpps 28:e augusti


Läs mer

Ebba Busch Thor besökte Sundsvall


Läs mer