• 12 miljarder till primärvården i KD:s riksdagsbudget

  Hälso- och sjukvården har blivit kroniskt sjuk med växande vårdköer, personalbrist och bristande tillgänglighet. För att vända utvecklingen föreslår Kristdemokraterna ett primärvårdslyft på 12 miljarder kronor.

  Idag lägger vi mycket resurser på sjukhus- och specialistvården. Trots det klarar inget landsting att ge alla som söker vård inom 7 dagar, vilket är vad lagen kräver. Vill vi ha en förändring måste vi ändra arbetssätt och styra om resurserna till den nära vården. I stället för akuten måste primärvården och vårdcentralerna bli den naturliga ingången till vården.

  Tittar vi på andra jämförbara länder har Sverige en underdimensionerad primärvård. Dagens personalbrist på vårdcentralerna drabbar patienterna på flera sätt. Inte sällan får patienten träffa ny läkare vilket minskar kontinuiteten och läkarens kännedom om patienten. Bristen på läkare gör också att patienten får vänta längre på vård, eller hänvisas till akuten – där köerna växer ännu mer.

  Därför föreslår Kristdemokraterna nu ett primärvårdslyft som innebär:

  • fler allmänspecialister, distriktssköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder, dietister m. fl. i primärvården.
  • lagstadgad rätt till en fast läkarkontakt.
  • Rätt att få kontakt med den kompetens man behöver i primärvården inom ett dygn.
  • Utbyggd hemsjukvård så att alla äldre har rätt till hemsjukvård, vilket även skulle underlätta primärvårdens uppdrag.
  • tak för hur många patienter som kan lista sig hos en allmänspecialist.
  • flexiblare öppettider på vårdcentralen, utbyggd sjukvårdsrådgivning via exempelvis telefon och videosamtal.
  • öka antalet fast anställda läkare i stället för ett system som bygger på hyrläkare.

  För att uppnå detta lägger Kristdemokraterna 12 miljarder på den nära vården de kommande tre åren i vår budget. Genom att ändra arbetssätt och omfördela resurser till primärsjukvården kommer hälso- och sjukvården sakta men säkert att tillfriskna.

  Acko Ankarberg Johansson, KD, sjukvårdspolitisk talesperson
  Mona Hammarstedt, KD, gruppledare i Region Västernorrland


  Primärvård | budget · fast läkarkontakt · hemsjukvård · hyrpersonal · insändare · Mona Hammarstedt · riksdagen · tillgänglighet