• 54 miljoner extra till Region Västernorrland – Pengarna ska gå till vården!

  En majoritet i riksdagen röstade på onsdagen (19 januari 2020) igenom ett utskottsförslag, framförhandlat mellan KD, M och V, om att utöka det generella statsbidraget till kommuner och regioner med 7,5 miljarder kronor.

  För Region Västernorrland innebär detta att innevarande års budget förstärks med ca 54 miljoner kronor. Kristdemokraterna i Region Västernorrland vill att detta tillskott fullt ut användas till förstärkningar inom hälso- och sjukvården i Västernorrland redan under 2020.

  Sveriges regioner står inför mycket stora utmaningar. Det handlar bland annat om en demografisk utveckling med exempelvis en ökad andel äldre, vilket ställer krav på verksamheterna. Parallellt med denna utveckling viker det kommunala skatteunderlaget. Sveriges regioner är således satta under hård press.

  Den bristande tillgängligheten till hälso- och sjukvården är ett stort problem som dagligen skapar lidande. Allt fler patienter har under de senaste åren fått vänta olagligt länge på vård. Utvecklingen är ovärdig och måste vändas.

  Kristdemokraterna i Region Västernorrland vill därför att tillskottet i sin helhet ska användas till att stärka sjukvården och skapa förutsättningar för att öka tillgängligheten till vården i Västernorrland. Primärvården och ungdomsmottagningarna kan få utökade resurser och det ska inte läggas ner någon hälsocentral förrän vi vet hur pengarna placeras. Vi ska inte lägga pengarna på resultatet i alla fall.

  Region Västernorrland så bör snarast ta fram en tilläggsbudget till regionfullmäktige med de extra statsbidragen. På så sätt kan insatserna för att fler ska få rätt vård i rätt tid stärkas.

  Mona Hammarstedt (KD), gruppledare i Region Västernorrland


  Bilden överst: Ungdomsmottagningen på Tullgatan 15 i Sundsvall. Ungdomsmottagningarna har inte fått sin budget uppräknad sedan 2009! Nu har vi chansen att ändra på detta. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).


  Ekonomi/skatter · Primärvård · Psykiatri · Specialistvård · Äldre | Mona Hammarstedt · Hälsocentralen Nacksta · riksdagen · tillgänglighet · ungdomsmottagning