• Absolut lysande affär!

  Jag måste erkänna att jag lidit med Mats Odell (kd) över all kritik han under det senaste året fått för sitt svåra uppdrag att sälja en handfull statliga bolag. Nu har han visat, med Vin & Sprit-affären, att han ändå är rätt man för detta uppdrag och att denna del av försäljningsuppdraget blev mycket bra för oss skattebetalare. Det är glädjande att statens dubbelmoral nu upphört.

  Sverige ska stå upp för en kraftfull alkoholpolitik, byggd på solidaritet och omtanke om folkhälsan. Att då samtidigt äga ett av världens största spritföretag undergräver den ambitionen. Skattebetalarnas pengar ska användas till rätt saker. Att använda pengar som hade kunnat gå till sjukvård, äldreomsorg, järnvägsbyggen eller skolor för att i stället bygga nya spritfabriker är fel och högst omoraliskt.

  De pengar som har varit låsta i statens spritfabriker gör större nytta om de används till att minska statsskulden och kommer nu istället att ge ekonomiskt utrymme för framtida investeringar i välfärd och infrastruktur. Det är många planerade väg- och järnvägsprojekt som nu känns möjliga att börja genomföra, inte minst i norra Sverige. Statligt ägande måste alltid vara noggrant motiverat.

  Dels för att minimera risken för att staten konkurrerar på ett otillbörligt sätt med privata företag, dels för att staten ska vara den opartiske domaren på spelplanen – inte en av spelarna. Sverige kommer under de närmaste decennierna att möta en demografisk utveckling som gör att färre ska försörja fler. Det minskade statliga ägandet skapar goda möjligheter att möta dessa förändringar och skapar en ekonomisk trygghet inför framtiden.

  Det är inte en rimlig och sund ekonomisk hållning att använda våra gemensamma resurser på den riskfyllda alkoholmarknaden. Ingen tror väl att `Absolut-succén` kan fortsätta hur länge som helst. Nu var rätt tid att sälja när denna produkt fortfarande är en stor kassako.

  Det är samtidigt sunt att intäkterna från försäljningen används till att betala av på statsskulden. Detta för att minska skuldbördan för kommande generationer. Vin & Sprit såldes för fantastiska 55 miljarder kronor. De minskade ränteutgifterna på utlandsskulden blir betydligt större än aktieutdelningarna skulle blivit i bolaget framöver. Försäljningen av Vin & Sprit är därför en ekonomisk mycket bra affär, i rätt tid och en viktig del i att trygga framtidens välfärd.

  Lars Lindén (kd) Riksdagsledamot för Västernorrland.


  Bilden överst av MabelAmber från Pixabay (Pixabay License).


  Folkhälsa | alkohol · dubbelmoral · Lars Lindén · Mats Odell · statsskuld · Vin & Sprit