• Alliansen satsade stort på vården

  Jag hade på känn att TF Andersson inte skulle förstå sammanhanget mellan rökning, motion, alkohol och vårdkostnader. Jag tror inte att fattiga skulle fått sämre möjligheter till vård på grund av Alliansen. En privat vårdcentral har samma priser som en landstingsdriven.

  Visst har rika nu som förut fler möjligheter, eftersom de kan använda privat sjukvård via försäkringar som de själva eller företaget betalar. Det innebär bland annat att köerna blir kortare i den offentliga sjukvården.

  Under Göran Hägglunds tid som sjukvårdsminister satsades mer statliga pengar på landstingens sjukvård än under tidigare regeringar. De användes bland annat till att korta köer och till vårdgaranti. 2014 års patientlag gav alla möjlighet att välja fritt mellan all offentligfinansierad sjukvård, vilket ger makt åt patienterna och överskott för Österåsen (ett ljus i Y-landstingsmörkret).

  Ja, det är riktigt att Göran Hägglund fick lön och tog ut bidrag i år, dock inte samtidigt. Det bidrag jag jämförde lägstalönen med var försörjningsbidraget. Det höjdes realt med någon procent under Alliansregeringens åtta år. Ett problem är att TF Andersson med flera tror att Alliansen ville att huvuddelen av befolkningen skulle få det sämre.

  Sanningen är att övertygelsen om att ett ökat konsumtionsutrymme för det stora flertalet skapar en motor för ekonomin var orsaken till jobbskatteavdragen som vi alla som arbetade kom i åtnjutande av. De därigenom ökade skatteintäkterna (de ökade åren 2006-2015 från 1 422 till 1 787 miljarder kronor) kan då användas till de som verkligen behöver stöd.

  Per Sundin (KD)

  Svar på ”Alla har rätt till samma sjukvård – oavsett om man röker eller motionerar”, Ordet fritt 8 september.


  Ekonomi/skatter | försörjningsstöd · insändare · jobbskatteavdrag · Per Sundin · Österåsen