• Alliansen satsar på välfärden

  Nu börjar Peter Wiklunds verkliga ansikte att visa sig. Det handlar inte om en konstruktiv kritik gentemot alliansregeringens politik och det handlar inte om att Peter Wiklund själv kommer med några konstruktiva förslag till förbättringar. Det handlar om att måla upp en nidbild av vad regeringen gör och inte gör. Enligt Wiklund för vi en omodern klasspolitik och han påstår även att vi i alliansen inte vill satsa på välfärden. Det är samma mantra som Wiklund och hans LO-kompisar alltid kommer dragandes med och det är som alla tidigare gånger ren och skär lögn.

  Alliansregeringen har satsat hårt på att utveckla välfärden i Sverige och vi har jobbat väldigt hårt på ett område som Socialdemokraterna tidigare övergett totalt, nämligen att återupprätta arbetslinjen. Sedan alliansen tog över makten har utanförskapet minskat med över 164 000 personer och det är den största välfärdssatsningen av dem alla. När fler går från utanförskap till arbete så är det en vinst både för den enskilde personen och för samhället i stort. Detta samtidigt som alliansen satsar minst 10 miljarder kronor mer på välfärden än vad Socialdemokraterna hade gjort om de hade suttit kvar vid makten.

  Vi satsar speciellt på de elever som kommer ha det svårt att nå målen i skolan. Vi gör en riktad satsning på eleverna från årskurs 1 till 3. Vi kommer fram till 2010 att satsa sammanlagt 900 miljoner och det inkluderar vår speciella läsa-skriva-räkna-satsning. Dessutom kommer vi att satsa 3,6 miljarder på att vidareutbilda våra lärare.

  Vi genomförde även en stor tandvårdsreform den första juli. Förslaget omfattar bland annat: Ett allmänt tandvårdsbidrag som innebär att alla vuxna får ett bidrag till regelbundna tandvårdsbesök, ett högkostnadsskydd för tandvårdstjänster samt en portal på Internet som ska jämföra olika vårdgivares priser.

  Vi har satsat 500 miljoner kronor på att stärka psykiatrin, vi ökar forskningsanslagen med 900 kronor de kommande tre åren och vi sköt till 1,35 miljarder kronor till äldreomsorgen. Samtidigt har vi sänkt skatten för alla som arbetar med cirka en tusenlapp i månaden.

  Det är bara ett axplock av de åtgärder som alliansregeringen redan har hunnit genomföra och det visar att den världsbild som Peter Wiklund, oavsett var han har fått den ifrån, är helt verklighetsfrånvänd. Reformtempot är högt och resultaten kommer i rasande takt. Det går bra för Sverige men det kan gå ännu bättre och vi måste anpassa oss efter den verklighet vi lever i för att kunna möta morgondagens utmaningar. Det är en modern och nödvändig politik.

  Bertil Kjellberg (m)
  Birgitta Sellén (c)
  Solveig Hellquist (fp)
  Lars Lindén (kd)
  Riksdagsledamöter för Västernorrland


  Barn och unga · Tandvård · Specialistvård · Utbildning · Äldre | Alliansen · arbetslinjen · högkostnadsskydd · Lars Lindén · vuxenpsykiatri · skola · välfärd · äldreomsorg