• Äntligen en ny delegationsordning i region

  Redan 2015, i samband med att dåvarande landstingsdirektören sa upp sig, ifrågasatte Kristdemokraterna i såväl en motion som en interpellation delegationsordningen.

  Den 20 oktober hade dåvarande landstingsdirektören att han efter en tids fundering beslutat säga upp sig från sin tjänst. Trots ett uttalat stöd för dennes arbete i samma artikel, valde dåvarande landstingsstyrelsens ordförande att, istället för att godkänna uppsägningen, säga upp densamme i ett avtal som gav vår region en merkostnad om över en miljon kronor.

  2017 påmindes vi åter om problemen med delegationsordningen. Ett avtal hade gömts i en byrålåda istället för att diarieföras, HR-chefen kunde genom detta hemliga avtal få lön utan att behöva jobba. Som svar skrev Kristdemokraterna åter en motion till regionfullmäktige. Nu med krav om att införa ett delat ansvar vid anställning av chefer, dvs. att minst två ska ha hand om tillsättning och uppsägning av högre chefer. Det gillades då inte av majoriteten.

  Inte då, men nu, februari 2019, har man godkänt det vi kämpat för i över tre år. En ny delegationsordning är antagen som innehåller exakt det vi föreslagit. Äntligen säger vi och tack!

  Mona Hammarstedt, gruppledare för Kristdemokraterna i regionfullmäktige


  Bilden överst av jarmoluk från Pixabay (Pixabay License).


  Ledning/styrning | avtal · delegationsordning · insändare · landstingsdirektör · Mona Hammarstedt