• Apoteksmarknaden måste reformeras!

  I en insändare i ÖA den 16 april försöker företrädare för PRO i Ångermanland, med tydliga (s)-argument, att skrämma slag på läsarna. I Sverige finns endast ett nattöppet apotek. Det ligger i centrala Stockholm, inte i Örnsköldsvik. Alla som bor någon annan stans får snällt vänta på att få sin medicin, även om man behöver den efter klockan 18 eller före klockan 10 en vardag. Sverige har dessutom ett mycket lågt antal apotek per invånare jämfört med övriga länder i Europa.

  Detta vill regeringen göra något åt genom att bryta det statliga monopolet. Naturligtvis blir monopolkramarna oroliga, och bedriver nu en kampanj för att skrämma upp medborgarna inför det faktum att de i framtiden kommer att få betydligt fler apotek att välja mellan.

  Alla boende på landsbygden kan vara säkra på att regeringen inte kommer lägga ett förslag som äventyrar tillgängligheten. Regeringens målsättning med omregleringen är att öka tillgängligheten, både vad gäller antalet apotek och öppettider. Denna ambition gäller såväl stad som landsbygd. Erfarenheterna av omregleringen av apoteksmarknaden i Norge och Island är goda, där antalet apotek har ökat både i städer och i på landsbygd. De landsbygdsapotek som finns i Sverige idag är inte mer olönsamma än tätortsapoteken. Regeringens ambition är att öka tillgängligheten i hela landet. Just nu bereds apoteksmarknadsutredningens förslag i regeringskansliet, det har varit ute på remiss och myndigheter och organisationer har fått lämna synpunkter. Tillsammans bildar detta ett bra underlag för att gå vidare med en omreglering som ökar antalet aktörer på apoteksmarknaden och därmed också antalet apotek.

  Sundin och Pettersson påstår även i sin artikel att Sverige har en av världens lägsta medicinpriser, detta är inte sant. Sverige har bland de högsta läkemedelskostnaderna i EU. Bara Tyskland har högre priser. De orosmoln som finns kring Norges avreglering är att vissa mediciner blivit dyrare. Det är också regeringen medveten om, och den utredare som tittat på hur en omreglering ska gå till, har särskilt tittat på hur man ska undvika prisökningar. Målet är i stället att priserna ska kunna sänkas något, allt beror på hur en omreglering går till.

  Att inte överväga förändringar som kommer patienter och skattebetalare till gagn på ett säkert, billigt och effektivt sätt, anser vi vara oansvarigt. De slutsatser som utredaren kommit fram till är att tillgängligheten kommer att förbättras, samtidigt som säkerheten kring försäljningen av läkemedel bibehålls, och att medicinen inte kommer att bli dyrare.

  Lars Lindén (kd), Riksdagsledamot för Västernorrland

  Bilden överst av Hayleybarcar från Pixabay (Pixabay License).


  | apotek · Lars Lindén · monopol · tillgänglighet