• Att få det man har rätt till är inte att vara till last för samhället

  Många pensionärer, däribland många kvinnor, lever i dag under mycket knappa ekonomiska omständigheter. Vi kristdemokrater vill bygga ett samhälle där alla kan åldras i trygghet, med värdighet, och med bevarat självbestämmande så alla får möjligheten att leva livet, hela livet.

  Många äldre sätter ära i att inte be om hjälp eller vara till last, vilket stöds av det faktum att pensionsmyndigheten rapporterat att det utöver de cirka 300 000 som i dag får bostadstillägg finns drygt ytterligare 100 000 som är berättigad till det. Detta tillägg är ett grundskydd för många pensionärer med små ekonomiska marginaler, och därför har vi kristdemokrater föreslagit en höjning med 500 kronor per månad för ensamstående och 300 kronor per person för sammanboende. Äldre har ibland inte vetskap om vilka bidrag som står tillbuds för sina behov, varför vi i kommunfullmäktige Sundsvall har motionerat om att ge kommunens konsumentrådgivning i uppdrag att arbeta för att öka äldres kunskap om detta.

  Vi vill slopa den särskilda löneskatt som regeringen infört på personer över 65, och samtidigt sänka åldersgränsen för att få ett förstärkt jobbskatteavdrag till 64 år.

  Mycket av de nybyggnationer av olika former av äldreboenden som byggs lokalt ligger för många pensionärer utom räckhåll ekonomiskt, vilket gör våra förslag angelägna. Nationellt vill vi stänga lönegapet mellan dem som arbetar och pensionärerna, vi kan inte beskatta uppskjuten lön högre än dem som jobbar i dag, därför vill vi ta bort pensionärsskatten. Många arbetar också längre upp i åldrarna både för att man kan och vill, vilket ger bättre ekonomi längre upp i åren. Kristdemokraterna vill därför slopa den särskilda löneskatt som regeringen infört på personer över 65, och samtidigt sänka åldersgränsen för att få ett förstärkt jobbskatteavdrag till 64 år vilket skulle uppmuntra fler att jobba längre. På så sätt kan vi ta tillvara den erfarenhet och kompetens som äldre har.

  Vi vill se ett samhälle där människor kan åldras med inflytande över sin vardag, där de möts av respekt, och är del av en naturlig gemenskap. Äldre bör ses som en resurs för samhället och ett väl fungerande samspel och utbyte över generationer är en viktig faktor för den sociala sammanhållningen.

  Kate Almroth (KD), kandidat kommunfullmäktige
  Hans Brynielsson (KD), ledamot socialnämnden
  Berit Andersson (KD), ersättare kommunfullmäktige
  Liza-Maria Norlin (KD), riksdagskandidat


  Ekonomi/skatter · Äldre | bostadstillägg · Berit Andersson · debattartikel · Hans Brynielsson · Kate Almroth · Liza-Maria Norlin · pension · pensionärsskatten


  Bilden överst av lecreusois från Pixabay (Pixabay License).