• Avgift i stället för villaskatt

  Håkan Lindén vid Villaägarna nämner i en insändare att åtminstone ett parti har idéer om hur fastighetsskatten ska kunna avskaffas. Det är förmodligen kristdemokraterna han tänker på.

  Vi vill avskaffa fastighetsskatten och ersätta den med höjd reavinstbeskattning vid försäljning, från dagens 20 procent till 30 och ett halverat uppskov vid försäljning.

  Dessutom vill vi införa en kommunal avgift om maximalt 2 800 kronor för att täcka kommunens kostnader, exempelvis gatubelysning och annat underhåll.

  Den avgiften ska gälla alla fastigheter vilket gör att kommunen också får inkomster från fritidshus. Pengarna stannar inom kommunen. Kristdemokraterna kommer att slåss för detta i en eventuell kommande borgerlig regering.

  Lars Lindén
  Riksdagsledamot (KD)


  Ekonomi/skatter | fastighetsskatt · insändare · Lars Lindén · reavinstskatt · skatter · Villaägarna